Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:02, số lượt xem: 41

Cầu thang tiễn một nụ cười
Giật mình, tôi bảo thằng người không em:
Có gì mà phải tập quên
Yêu thương là đất mọc nên thất tình...