Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:00, số lượt xem: 39

Lại nghe sáu tám thầm thì:
Ngọt ngào quá, có còn gì mới không?
Từ rừng núi đến biển sông
Văn chương qua mấy phập phồng thì mưa?