Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2024 09:00, số lượt xem: 49

Nhẹ nhàng như giọt xuân trôi
Nửa thân thiết, nửa xa vời là em
Ngộ ra mấy giọt thơ quèn
Chìm trong ảo mộng đã quen mất rồi
Bây giờ tôi lại ru tôi
Gắn ai vào nhịp à ơi... một mình.