Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:01, số lượt xem: 48

Nổi chìm giữa những xôn xao
Đêm ngắn quá, giấc chiêm bao cũng mòn
Tiếng em thì vẫn cứ tròn
Tôi theo cái mất cái còn tìm lên.

Ơ kìa tôi, ai bỏ quên
Có cây si cũ mọc bên lối mòn.