Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 14:27, số lượt xem: 20

Bao nhiêu tròn khuyết mới đầy
Vòng thao thức giữa mỏng dày thế gian
Vạn mùa rồi cứ lang thang
Trăng hay bóng đất mà vàng hỡi trăng?