Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:40, số lượt xem: 37

Nồng nàn tưởng đã buông neo
Tháng năm em đốt mùa leo lẻo buồn
Môi cười như nét trăng non
Mắt em mấy giọt cứ ngòn ngọt rơi.

Già rồi đấy gió sương ơi
Đừng mang tuổi tác cho lời thương yêu.