14.00
Đăng ngày 03/05/2024 09:06, số lượt xem: 45

Cái ghen ngày ấy đâu rồi
Hay tôi không phải là tôi hả trời?
Nụ cười sao vẫn cứ tươi
Và kìa môi cứ sục sôi mà hồng.

Hết cười biển, lại gọi sông
Cứ vô tư đến một đồng cũng đưa
Cái ghen quá khổ ngày xưa
Giờ sao im gió nhạt mưa thế này???

Tôi giờ buồn cũng buồn chay
Nết ghen ấy ngủ mấy ngày nữa em???

6/04/2010