Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 08:59, số lượt xem: 35

Trả cho em cái ngang tàng
Anh tu chưa trọn đa mang kiếp này
Thôi thì chợp mắt mà say
Dẫu tình ngắn đến thế này rồi xa.

Đã về kịp một mùa hoa
Xót xa cũng thắm nồng qua một lần
Nhà em, ta đứng tần ngần
Lời ai chạm cửa mà xuân nở vàng...

Em đa mang, anh đa mang
Trách làm chi những bẽ bàng gặp nhau
Nụ cười hai phía bờ đau
Ngẩn ngơ còn đợi kiếp sau làm lành.

Thôi về bên ấy mà xanh
Tiếng cười thả biếc mấy nhành tương tư.
Ơ kìa, giữa nẻo thực hư
Niềm tin thai nghén hình như mọc rồi...