Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2024 09:03, số lượt xem: 55

Ngang tàng xin trả cho thơ
Kiêu sa - thì trả em bờ mi cong
Đi về với biển tìm sông
Kệ tôi nhé - nửa mùa đông chết chìm.