Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2024 09:10, số lượt xem: 50

Tần ngần cất nửa chăn đi
Đêm còn dài lắm, phòng khi trở trời

Cuộc yêu tưởng khép lại rồi
Ngoảnh đầu, năm tháng và tôi một vùng
Bây giờ trở lại người dưng
Hai ba đận cố... là tưng tửng nhìn!

Từ thời xe chỉ luồn kim
Bình minh đã thấy mọc lên mỗi ngày!
Thôi mà, nước lã không say
Nụ yêu chưa hẳn đã đầy hương yêu.

Đêm nay gió cháy xèo xèo
Từ tro than lạnh còn neo lửa hồng.