Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 13:25, số lượt xem: 201

Thậm thụt Đèo Ngang bọn ác tà
Tham tàn chen dốt, Chệt chen Ta
Lom khom ký tá, tiền thì lủm
Phọt phẹt xì ra, độc cứ phà
Tôm cá trương sình muôn dặm dặm
Dân chài khóc hận khắp gia gia
Đổ thừa tảo đỏ phô-tô-xốp
Tuốt đỉnh đèo nghe thối bỏ bà!

Châu Đốc, 12.05.2016