Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 14:02, số lượt xem: 260

Mấy ổng giăng câu hết trọi rồi
Tụi mình xả láng bữa nay coi
Rượu ngon năm lít, nào nâng chén
Lẩu mắm đầy vung, cứ gắp mồi
Tứ hải giai...mày tao uống cạn
Tam tòng tứ...nết hạnh buông trôi
Lâu lâu ăn nhậu lần cho đã
Quên hết trần gian, mặc sự đời

Châu Đốc, 27.04.2016