Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 18:29, số lượt xem: 369

Dưa em ngồn ngộn thò vô thử
Nước chảy ra đầy mấy kẽ tay
Thò lõ hết con ngươi chú lái
Thò lò hai cuống trái em này
Được mùa dưa đỏ hồng ngon ngọt
Trúng quả hàng khan hiếm đủ đầy
Chơi xộp anh dằn em một cọc
Không ưng thêm cọc nữa càng hay

Châu Đốc, 05.04.16