Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 31/08/2016 23:09, số lượt xem: 261

Đáo lộn đèo nên bụng phát ngầu
Dưới khe rô lóc vểnh xanh râu
Kỳ Anh xịt khí, Cờ đen kịt
Vũng Áng xì chi, Vịnh đỏ ngầu?
Cái lão Dài Môi lia nhặng xị
Con phò Phọt Mỏ liếm lâu nhâu
Tàu đông Cờ Lạ như Đồn Giặc
Thằng đỏ thằng đen cúi gục đầu

Châu Đốc, 05.05.2016