Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/08/2016 22:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/08/2016 22:26, số lượt xem: 294

Miệng bò mà bụng ễnh ương *
Mạt thời thế sự nhiễu nhương lắm trò

Biên ải ngoại bang cứ thập thò
Trong ngoài nhũng nhiễu chẳng ai lo
Sâu bầy phễnh bụng ăn trơn mỏ
Chuột ổ ườn thân quíu cúm giò
Đại sự quân thần xem việc nhỏ
Hèn lòng trên dưới lánh điều to
Non sông bấn loạn không màng ngó
Ông chỉ quan tâm gánh bún bò!

Châu Đốc, 08.07.2016

* Nhái theo thành ngữ "Bán bò tậu ễnh ương"