Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2013 16:29

臨平道中

風蒲獵獵弄輕柔,
欲立蜻蜓不自由。
五月臨平山下路,
藕花無數滿汀洲。

 

Lâm Bình đạo trung

Phong bồ liệp liệp lộng khinh nhu,
Dục lập tinh đình bất tự do.
Ngũ nguyệt Lâm Bình sơn hạ lộ,
Ngẫu hoa vô số mãn đinh châu.

 

Dịch nghĩa

Ngọn cỏ Bồ đung đưa trước làn gió nhẹ
Chuồn chuồn không thể đậu tự do
Tháng năm con đường ở chân núi Lâm Bình
Hoa sen bát ngát rải theo bờ nước


Bài này được Tô Thức rất ca ngợi, cho khắc vào đá, hoạ gia Tào phu nhân còn vẽ cho bài thơ này bức tranh Lâm Bình ngẫu hoa đồ. Lâm Bình là núi nay ở phía đông bắc thành phố Hoàng Châu, Chiết Giang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngọn cỏ bồ đung đưa gió nhẹ
Cánh chuồn bay không thể hạ nhanh
Tháng năm đường núi Lâm Bình
Ngập theo làn nước muôn nhành hoa sen

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió phần phật đùa cong cói lác
Chuồn chuồn muốn đậu chẳng tự do
Tháng năm Lâm Bình vùng dưới núi
Hoa sen vô số khắp bãi bờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch Lâm Bình đạo trung

Ngọn bồ bồ lung lay theo gió
Chuồn chuồn ơi đến đậu làm chi
Quanh năm quen bước Lâm Bình núi
Liên hoa bất chợt nở bao giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió nhẹ đung đưa ngọn cỏ bồ
Chuồn chuồn chấp chới lượn lơ mơ
Tháng năm, đường núi ven bờ nước
Bát ngát sen hồng sắc điểm tô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vù vù gió động ngọn cây bồ,
Không để chuồn chuồn đậu tự do.
Đường núi Lâm Bình vào ngũ nguyệt,
Hoa sen bát ngát rải bờ hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Cỏ bồ trước gió đung đưa,
Chuồn chuồn không thể tự do đậu cành.
Tháng năm đường núi Lâm Bình,
Sen hồng bát ngát uốn mình nước chao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời