Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2015 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2015 09:47

華種有生性,
因地華生生。
大緣與信合,
當生生不生。

 

Kệ

Hoa chủng hữu sinh tính,
Nhân địa, hoa sinh sinh.
Đại duyên dữ tính hiệp,
Đương sinh sinh bất sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Giống hoa mang tính sống lành
Do duyên đất, hoa sinh thành tốt tươi
Duyên to cùng tính hợp thời
Đương sinh, sinh cũng sinh đời bất sinh


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Giống hoa có tánh sống
Nhơn đất hoa nảy mầm
Duyên lớn cùng tính hợp
Chính sanh, sanh chẳng sanh


Nguồn: Sử 33 vị tổ thiền tông Ấn-Hoa, Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hạt giống có tính sống
Bởi đất mới nảy mầm
Duyên to và thật hợp
Đương sống, có thật không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời