Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
4 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2008 08:57

色身與妙體其一

地水火風識,
原來一切空。
如雲還聚散,
佛日照無窮。

 

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1

Địa thuỷ hoả phong thức,
Nguyên lai nhất thiết không.
Như vân hoàn tụ tán,
Phật nhật chiếu vô cùng.

 

Dịch nghĩa

Đất, nước, lửa, gió và ý thức,
Vốn dĩ đều là không.
Như đám mây hợp rồi lại tan,
[Nhưng] mặt trời nhà Phật thì soi sáng không cùng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Đất, nước, lửa, gió, thức,
Hết thảy bốn đều “không”.
Mây tụ rồi tan đấy,
Lòng Phật sáng vô cùng.


Bản dịch trong Việt Nam văn học cổ sử, quyển 2.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà, niệm thức như nhau,
Hư không cũng lại một màu hư không.
Hợp tan mây cuộn tầng không,
Chỉ riêng Tâm Phật rực hồng trời cao.


Tứ xà gồm: đất nước lữa gió , tạo thành thế gian
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đất nước lửa gió thức
Vốn dĩ tất cả không
Như mây vẫn tụ tán
Ánh sáng Phật vô cùng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất, nước, lửa, gió, thức
Vốn dĩ đều không thực
Mây hợp rồi lại tan
Ánh Phật ngời không tắt

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất, nước, lửa, cùng gió, ý thức,
Chúng đều vốn dĩ cũng là không.
Như mây tụ lại tan rồi hợp,
Nhà Phật mặt trời vẫn sáng hồng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất, cùng nước, lửa, gió, tâm,
Chúng đều vốn dĩ cũng cầm bằng không.
Như tan rồi hợp mây bồng,
Mặt trời nhà Phật sáng hồng trời cao.

15.00
Trả lời