15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
5 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 11:20

問喬智玄

久混凡塵未識金,
不知何處是真心。
願乘指的開方便,
了見如如斷苦尋。

 

Vấn Kiều Trí Huyền

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim),
Bất tri hà xứ thị chân tâm.
Nguyện thuỳ chỉ đích khai phương tiện,
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm.

 

Dịch nghĩa

Lăn lóc nhiều giữa cõi phàm trần mà chưa nhận rõ vàng [thau],
Chẳng biết nơi nào là chân tâm.
Mong người rủ lòng chỉ cho cái đích và mở ra phương tiện,
Để thấy rõ “như như”, khỏi phải khổ công tìm kiếm.


Kiều Trí Huyền tức Trí Huyền thiền sư.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Lăn lóc tìm châu giữa bụi đời,
"Chân tâm" nào đã thấy tăm hơi!
Dám mong chỉ lối, giùm phương tiện,
Nhìn rõ "như như", khổ hận vơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Nhọc lòng tìm kiếm hạt vàng,
Chân tâm vẫn lạc mêng mang cõi nào?
Cầu người chỉ lối Pháp cao,
Tâm này bừng sáng thoát rào sân si.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cõi trần mãi chẳng hiểu vàng thau
Không biết chân tâm ở nơi đâu
Rủ lòng chỉ đích cùng phương tiện
Để thấy chân như dứt tâm sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lăn lóc trần ai chửa rõ vàng
Biết đâu là thật chốn chân tâm
Mong người chỉ giáo nêu phương tiện
Thấy rõ ''như như'' đỡ khỏi tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vàng thau lẫn lộn giữa trần ai,
Đâu biết chân tâm ở chốn nào?
Nguyện cầu chỉ đích khai phương tiện,
Thấy rõ chân như diệt khổ đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lăn lóc đời chưa rõ vàng thau,
Chân tâm chẳng biết ở nơi nào.
Mong người chỉ đích cùng phương tiện,
Thấy rõ “như như”, khỏi khổ đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời