Bắc đường cây mới nở hoa
Con hiếu dâng rượu mẹ già ngày vui
Chúc thêm một tuổi sống lâu
Năm năm trường thọ quên sầu thưởng hoa

tửu tận tình do tại