Trước lên cung Quảng rong chơi
Thiên hương nhã hạc một trời thướt tha
Chính nàng, tài tử Hằng Nga
Hái nhành hoa quế mặn mà làm duyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.