Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2014 11:36, số lượt xem: 593

Đêm nay tý tách mưa rơi,
Gieo chi nỗi nhớ chơi vơi canh trường.
Song thưa hắt ánh đèn đường,
Nửa như vàng võ, nửa dường màu tro.

Đêm nay lạnh lẽo co ro,
Gió lay cơn mộng về cho bình thường.
Ngỡ đâu ngăn cách sông Tương,
Đôi bờ xin gửi nhớ thương vào lòng.

Mưa rơi nước chảy thành dòng,
Mang theo hoài niệm khô cong rã rời.
Mưa rơi, tý tách mưa rơi,
Tiếng mưa năm cũ, bời bời chưa phai.

Đêm nay mới thật đêm dài,
Tiếng mưa khô khốc, ngân hoài chưa nguôi.
Hỡi người xa cách phương trời,
Đêm nay không ngủ, bồi hồi nhớ ai?

21/04/2014