Thu về cho nắng trong veo
Mây mơ màng nhớ lưng đèo cong cong.
Gió lay đồng lúa ngậm đòng
Điệu đà cò trắng lượn vòng quanh ao.
Hạ còn nghiêng bóng bên rào
Để ai bẽn lẽn má đào bên song.

14/07/2014