Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2014 11:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đường Đăng Vinh vào 30/12/2014 11:21, số lượt xem: 684

Đầu tuần đâu phải thứ hai,
Mới ngày thứ nhất đã dài nhớ mong.
Nhẹ nhàng lá rụng ngoài song,
Mà sao nghe nặng trong lòng niềm riêng.

29/12/2014