35.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Sim Sim (65 bài)
- Vũ Thanh Hoa (519 bài)
- Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương (70 bài)
- Từ Dạ Thảo (21 bài)
- Thích Nhật Từ (73 bài)
Tạo ngày 04/04/2018 11:45 bởi Vanachi
Đăng Lộc tên thật là Trần Đăng Khoa, sinh năm 1969 tại Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình. Anh còn dùng bút danh Hương Quê.

Sách in riêng:
- Cánh mộng lưng chiều (NXB Hội nhà văn, 2017)
- Những giọt nắng hồng (NXB Hội nhà văn, 2017)

Sách in chung:
- Ngọn lửa sau vườn (nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2016)
- Lệ đá bên hiên đời (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)
- Áo diệu thu vàng (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)
- Còn mãi với thời gian (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)