15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 04/04/2018 11:45 bởi Vanachi
Đăng Lộc tên thật là Trần Đăng Khoa, sinh năm 1969 tại Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình. Anh còn dùng bút danh Hương Quê.

Sách in riêng:
- Cánh mộng lưng chiều (NXB Hội nhà văn, 2017)
- Những giọt nắng hồng (NXB Hội nhà văn, 2017)

Sách in chung:
- Ngọn lửa sau vườn (nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2016)
- Lệ đá bên hiên đời (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)
- Áo diệu thu vàng (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)
- Còn mãi với thời gian (nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2017)