Anh dắt em về nơi không em
có chút hồn nhiên cỏ nhu mềm
đồi trăng thơm ngọt mùa trinh nữ
gọi gió nghê thường đêm dịu êm.

Phố cũ em về rêu phủ xanh
cổ tích chiều nay lướt qua mành
hổn hển giọt đàn rơi trên tóc
lời nguyện cầu nghiêng theo câu kinh.

năm 2015