Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơơ đông phương hạo (2)
Đăng ngày 16/09/2015 15:02, số lượt xem: 384

bóng đêm đâm toạc trời chiều
vết thương chực lên đèn tứa máu
tấm bia nhân gian chưa kịp khắc tên người cùn số
ngoài ngõ nhoi nhút những thị phi
câu thơ ngã gục trên bàn trần thế
thằng hợm vào phòng thẩm cung
chiếc đèn chữ U búng lên tia mắt
khai sinh công nghệ bện người rơm.