Thác sông ngoài bến Thạch Đầu,
Ghe thuyền lên xuống, lo âu qua ghềnh.
Thuỷ triều đúng lúc lại lên,
Thuyền chàng đi mãi chắc quên đường về.

tửu tận tình do tại