Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2024 14:45

Bởi đã trao nhau có một lần
Cung lòng vẫn nhớ vẫn còn ngân
Câu em bữa ấy rằng ta đợi
Tiếng hẹn ngày mai bậu sẽ gần
Lỡ phận thôi đành duyên cách trở
Tan tình chấp nhận ái lìa ngăn
Vần thơ gửi lại ngàn sau để
Thỉnh thoảng đem ra gặm nhấm dần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]