Hoàng hôn chiều không mây,
Gió xuân ấm áp lay.
Người đẹp đêm thanh tịnh,
Say rượu hát suốt đêm.
Hát xong lại than thở,
Khúc ấy động lòng thay.
Trăng trong mây vằng vặc,
Hoa trong lá nở đầy.
Đẹp chỉ một phút giây,
Ngày sau thế nào đây.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.