庚戌歲九月中於西田獲早稻

人生歸有道,
衣食固其端。
孰是都不營,
而以求自安。
開春理常業,
歲功聊可觀。
晨出肆微勤,
日入負耒還。
山中饒霜露,
風氣亦先寒。
田家豈不苦?
弗獲辭此難。
四體誠乃疲,
庶無異患幹。
盥濯息簷下,
斗酒散襟顏。
遙遙沮溺心,
千載乃相關。
但願長如此,
躬耕非所歎。

 

Canh Tuất tuế cửu nguyệt trung ư tây điền hoạch tảo đạo

Nhân sinh quy hữu đạo,
Y thực cố kỳ đoan.
Thục thị đô bất doanh,
Nhi dĩ cầu tự an.
Khai xuân lý thường nghiệp,
Tuế công liêu khả quan.
Thần xuất tứ vi cần,
Nhật nhập phụ lỗi hoàn.
Sơn trung nhiêu sương lộ,
Phong khí diệc tiên hàn.
Điền gia khởi bất khổ?
Phất hoạch từ thử nan.
Tứ thể thành nãi bì,
Thứ vô dị hoạn cán.
Quán trạc tức diêm hạ,
Đấu tửu tán khâm nhan.
Dao dao Tư Nịch tâm,
Thiên tải nãi tương quan.
Đãn nguyện trường như thử,
Cung canh phi sở thán.


Canh Tuất là năm Nghĩa Hy thứ 6 (410), khi đó Đào Tiềm 60 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Là người chữ đạo hằng noi
Đủ ăn đủ mặc ai thời chẳng mong
Đói cơm thiếu áo long đong
Cách nào noi đạo an lòng hôm mai
Đầu xuân lo việc cấy cày
Đến ngày được gặt là ngày nên công
Rạng đông đã vội ra đồng
Chiều vàng lúa cạn còng lưng quảy về
Đường đồi sương xuống lạnh tê
Muộn thu gió lốc bốn bề gian nan
Nghề nông vất vả muôn vàn
Ngày mùa đồng áng nhọc nhằn đà quen
Mỏi ròi mỏi rã tay chân
Chẳng lo tai vạ yên thân bấy chầy
Tắm xong nằm nghỉ hiên ngoài
Rượu vò một đấu nhấp hoài thiu thiu
Nịch Tư tích cũ đuổi đeo
Ngàn năm tình nghĩa vẹn điều bấy nay
Mong sao được mãi như như vầy
Tự tay vun bón cấy cầy chẳng than

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đời người có đạo chu toàn,
Áo cơm vốn mối lo toan hằng ngày.
Ai người thiếu đói lâu nay,
Cách nào noi đạo hôm mai an lòng.
Đầu xuân lo việc ruộng đồng,
Đến ngày gặt hái nên công tạm thời.
Rạng đông cần mẩn đồng khơi,
Vác cày chiều tối còng người về thôn.
Đường đồi sương xuống lạnh dồn,
Muộn thu gió bấc cũng còn lạnh qua.
Nghề nông vất vả muôn nhà,
Ngày mùa thu hoạch nhọc đà chịu quen.
Tay thân mỏi mệt nhiều phen,
Chẳng lo tai vạ thân yên bấy chầy.
Tắm xong nằm nghỉ hiên tây,
Rượu vò một đấu chén đầy mặt ngây.
Xa xôi Tư Nịch tâm nầy,
Ngàn năm tình nghĩa bấy nay tròn đầy.
Mong sao được mãi như nay,
Tự mình vun bón cấy cày chẳng than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời