Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Đường luật
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 08:53

寒灘魚吸月

寒灘魚吸月,
古壘雁鳴霜。

 

Hàn than ngư hấp nguyệt

Hàn than ngư hấp nguyệt,
Cổ luỹ nhạn minh sương.

 

Dịch nghĩa

Dưới thác nước lạnh, cá đớp mặt trăng,
Trên luỹ thành xưa, nhạn kêu sương.


Tương truyền mùa thu năm 1346, vua Trần Dụ Tông chơi thuyền rồng trên sông Nhị Hà, đến bến Đông Bộ Đầu thì trời vừa chiều. Vua cao hứng ngâm:
Vụ ế chung thanh tiểu,
Sa bình thụ ảnh trường.
霧翳鐘聲小,
沙平樹影長。
(Mù che nhỏ tiếng chuông rền,
Bóng cây tha thướt in lên cát bằng.)
Các quan theo chầu chưa ai nối kịp thì nàng tiếp ngay bằng hai câu này. Vua nhân đó mà đặt hiệu cho nàng là Đào Thị Hàn Than.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Cá nằm bến lạnh đớp trăng,
Luỹ xưa tiếng nhạn nhọc nhằn kêu sương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước lạnh thác ngàn, cá đớp trăng,
Thành xưa trên luỹ, nhạn kêu sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời