14.00
Từ khoá: Đào hoa (1) ngẫu hứng (3)

Một số bài cùng từ khoá

Đăng ngày 31/12/2020 15:11, số lượt xem: 140

予兮予兮.
桃之嬈嬈.
雲霧釀兮.
獨步可寥.

Dữ hề, dữ hề.
Đào chi nhiêu nhiêu.
Vân vụ nhưỡng hề.
Độc bộ khả liêu.

Bài thơ đầu tiên của Tam Nương, ngẫu hứng mà viết.