哭潘廷元

破竹真能復舊京,
十年功績痛垂成。
但悲金幣堅和議,
忍使香盆聚哭聲。
手挽山河心未死,
身騏箕尾氣猶生。
經過當日班師地,
千古令人涕淚橫。

 

Khốc Phan Đình Nguyên

Phá trúc chân năng phúc cựu kinh,
Thập niên công tích thống thuỳ thành.
Đãn bi kim tệ kiên hoà nghị,
Nhẫn sử hương bồn tụ khốc thanh.
Thủ vãn sơn hà tâm vị tử,
Thân kỳ Cơ, Vĩ khí do sinh.
Kinh qua đương nhật ban sư địa,
Thiên cổ linh nhân thế lệ hoành.

 

Dịch nghĩa

Thế mạnh chẻ tre, thật có thể khôi phục kinh thành cũ
Công tích mười năm, đau xót thay nghiệp sắp thành
Buồn vì nỗi tiền bạc mà triều đình khăng khăng nghị hoà
Nỡ khiến quanh bình hương phải tụ tiếng khóc
Một tay cứu vớt non sông, tấm lòng son chửa mất
Thân dù cưỡi sao Vĩ sao Cơ, mà khí phách vẫn còn nguyên
Qua nơi thắng trận năm nào
Dù đến nghìn sau vẫn khiến người ta phải sụt sùi rỏ lệ


Phan Đình Nguyên tức Phan Đình Phùng.

Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Thế chẻ tre chờ dựng nước non.
Mười năm công tích nghĩ đau buồn
Thảm thay vàng lụa lo hoà nghị
Nỡ khiến lò hương tụ khóc thương
Cứu nước tay buông lòng chẳng chết
Cỡi sao thân khuất chí còn hun
Qua nơi thắng trận ban sư trước
Mười vạn đời sau lệ vẫn tuôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẻ tre, tưởng thể cứu non sông
Công tích mười năm xót sắp thành
Vàng lụa nghị hoà sao thảm bấy!
Lò hương tiếng khóc não bao chừng
Dang tay cứu nước lòng khôn chết
Thân cỡi sao trời khí phách nguyên
Thắng trận chốn xưa nay trở lại
Ngàn đời giọt lệ vẫn còn in

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế mạnh chẻ tre thật xứng danh,
Mười năm công tích nghiệp vừa thành.
Thảm vì tiền bạc lo hoà nghị,
Sao khiến quân bình khóc hùng anh.
Cứu nước lòng son còn chẳng mất,
Vĩ, Cơ thân cưỡi sức còn nguyên,
Qua nơi thắng trận năm xưa ấy,
Giọt lệ nghìn sau sử mãi truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời