憶潘珊

昔年秋戰奪危科,
今日他鄉苦若何。
但願人民如此士,
不愁定國與安家。

 

Ức Phan San

Tích niên thu chiến đoạt nguy khoa,
Kim nhật tha hương khổ nhược hà.
Đãn nguyện nhân dân như thử sĩ,
Bất sầu định quốc dữ an gia.

 

Dịch nghĩa

Lần so tài trong khoa thi mùa thu năm ấy chiếm bảng cao
Giờ ở quê người cực nhọc thế nào?
Ước gì ai cũng như kẻ sĩ ấy
Thì việc trị nước yên nhà chẳng phải lo chi


Phan San tức Phan Bội Châu.

Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Liễn

Năm ấy thi hương chiếm bảng cao
Giờ đây đất khách cực ra sao?
Ước chi ai cũng như người vậy
Nước thịnh nhà yên chẳng khổ sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thi hương năm ấy chiếm khoa cao
Đất khách bây giờ khổ cực sao
Kẻ sĩ như ông ai cũng thế
Nước nhà đâu khốn cảnh lao đao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

So tài thu ấy chiếm hàng cao,
Giờ ở quê người nhọc thế sao?
Ai cũng như ông kẻ sĩ ấy,
Nước nhà đâu chịu cành lao đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời