憶昭皇(行遣陶師錫)

憶昔昭皇至此方,
耕田鑿井帶愁腸。
茅家後日成靈廟,
遺像清高祀事彰。

 

Ức Chiêu Hoàng (Hành khiển Đào Sư Tích)

Ức tích Chiêu Hoàng chí thử phương,
Canh điền tạc tỉnh đới sầu trường.
Mao gia hậu nhật thành linh miếu,
Di tượng thanh cao tự sự chương.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Nhớ thuở Chiêu Hoàng ở tại đây
Cày nương đào giếng não lòng thay
Nhà tranh nay đã thành linh miếu
Tượng đó, thanh cao sáng đất này


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiêu Hoàng xưa ở chốn nầy
Cày đồng đào giếng lòng ai vợi buồn
Nhà tranh nay hoá miếu thiêng
Thanh cao nét tượng tôn nghiêm chốn nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiêu Hoàng xưa ở tại đây,
Cày nương đào giếng não thay lòng người,
Nhà tranh nay đã thành nơi,
Miếu linh với tượng, thanh cao đất này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời