Đêm thâu.
Anh có biết em ngồi
Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống
Cái khoảng trống kia
Âm thầm
Vô vọng
Thế mà
Làm em nhớ đến anh.

Có tiếng chân?
Không!
Cái hy vọng mong manh
Sáng bừng lên
Rồi vụt tắt
Và nỗi nhớ hiện về chất ngất
Điên cuồng.

Mưa
Mưa
Mưa lạnh lẽo vô hồn
Gió
Gió
Gió vật vờ xơ xác
Đường phố
Im lìm
Như hoang mạc
Em ngồi
Như chết nửa con người.

Chỉ có còn nỗi nhớ khôn nguôi
lặng thầm
cháy bỏng.
Có tiếng chân
Lại càng hy vọng
Để thất vọng rồi
lại nhớ anh thêm.

Trời mênh mông đêm
Không gian mênh mông nhớ
Và em mênh mông nỗi nhớ
Còn anh mênh mông nơi đâu?

Đêm sâu…