Trăng ơi
Trăng hãy về đi!
Khuya rồi
Nấn ná làm gì nơi đây!
Đêm xa
Mái phố vơi đầy
Ừ thì vẫn biết chia tay là buồn

Trăng xa
Sắc phố trầm hơn
Thác không ghềnh nữa
Sóng buồn không reo
Gió thổi hun hút lưng đèo
Ly cà phê uống cả chiều chưa vơi

Tạ từ nhau nhé
Trăng ơi!
Sông còn bên lở bên bồi phù sa
Nắng còn tím nhạt tím nhoà
Đêm còn chống chếnh nữa là cô đơn

Người ta khoác áo trầm hương
Bỏ nhau
Đi ngược con đường heo may


6-1994