Mẹ ơi, Mẹ!
Mẹ ở đâu?
Tiếng trẻ thơ trên bến tàu

Em gái lang thang
gọi mẹ đã lâu.
Sau tiếng kêu cô độc,
Là tiếng rao: Ai mua diêm, mua thuốc?

Trên bến phà
Lũ lượt những dòng xe qua,
Những con tàu nhổ neo ra biển,
Tiếng khản khê em kêu
trong chiều đọng tím:
- Mẹ ơi! Sao mẹ chẳng về?

Tiếng trẻ thất thanh vang tận bờ bên kia,
Người mẹ trái tim như giằng xé
Xót xa, lặng lẽ
Nhìn lên thăm thẳm trời xanh,
Mặt biển, những cánh buồm lênh đênh,
Sóng gầm, gió rú.

Chiều nào cũng thế,
Tiếng trẻ kêu thảm đạm trên bến tàu:
Mẹ đã Mẹ ở đâu?
Mẹ đã Mẹ ở đâu?