Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lửa vào 09/07/2010 10:26

Tháng ba
Anh ở đất Trung Hoa
Trời bừng nắng ấm,
Các cụ già sưởi nắng
Dưới gốc cây dương liễu trổ mầm...

Hai cánh tay rộng khuỳnh,
Hai bàn chân thế vững.
Tháng ba
Cụ thì thiền,
Cụ thì võ Trung Hoa,
Nhìn lên những khu nhà cao vút...

Một cánh bồ câu sà trên nóc,
Rồi lại một cánh trắng bồ câu,
Tiếng gù gù, chim cũng thương nhau.
Các cụ ông ngồi sưởi nắng,
Các cụ bà hong tóc trắng,
Tiếng thì thầm, các cụ cũng thương nhau...