Con lấy chồng quê ở Bắc Giang
Từ nay con thêm quê Lục Nam,
Nơi ấy những dòng sông đổ tới
Một thuở ông Đề tụ họp quân...

Từ nay bố mẹ có rể hiền,
Quê ở Lục Nam đường đất đỏ,
Rồi mẹ một mai bồng cháu nhỏ,
Câu thơ bố viết gửi vào lời ru.

Chiều nay tiễn con rể về quê,
Đường tình lộ xưa ngựa ông Đề phi.
Nay con trên Hon-da lao vút,
Bố vợ cũng muốn theo con về.

Thương con gái chiều nay mắt đỏ hoe,
Tiễn chồng về Lục Nam ăn Tết.
Quê chồng miền đồi xanh lá mít,
Hoa vải đang nở trắng đường làng.

Con lấy chồng quê ở Bắc Giang
Những con đường đất đỏ trộn nắng vàng
Ngựa ông Đề còn in gót sắt,
Từ nay con thêm quê Lục Nam.