Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/07/2010 04:23

Chị Bích rất mừng, đã xin được cho con
Vào học trường Kim Liên bán trú;
Đối diện trước bao nhiêu dông tố,
Bao nhiêu phận số bệnh nhân,
Chị vẫn tin vào những mùa xuân...

Xin cho con vào tru ông bán trú,
Để mong con có nơi dạy dỗ,
Mai ngày đồng cảm được khổ đau...
Chị trồng cây, mong cây lớn mai sau,
Góp vào cuộc đời hoa thơm, trái ngọt...

Chị thao thức trước bao cơn sa áp
Như cơn sa áp tự chính tim mình;
Chị rung động trước những điều mất mát,
Nên chị rất mừng đã xin được cho con
Vào học trường bán trú Kim Liên...