Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 04:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 14:11

1
Cửa sông là nơi sông gặp biển,
Là nơi dòng chảy ngừng.
Nơi buồm trắng buồm hồng
Ra khơi,vào lòng.

2
Từ cửa sông
Ta trông ra biển cả trập trùng,
Tìm những chân trời tím biếc
Những hòn đảo trầm buồn
Những hang động dấu xương người cổ Việt...

3
Và khi cửa sông đa khép
Ta khép lại cửa lòng,
Khép lại dòng sông,
Ta oà vào mặt biển
Và hồn ta tan biển
Trong muôn trùng bao la.

4
Biển hát những lời ca
Ngân xa,vang xa mãi
Những cánh buồm phấp phới
Vẫy gọi mặt trời lên
Ta thắp lửa niềm tin
Tìm lại bao điều ta quên...

5
Ôi! Bao điều ta nhớ,
Bao đều thiêng liêng găm giữ
Bao điều thánh thiện cao xa
Loá chói hồn ta,
Vượt bờ vật chất...

6
Điều còn, điều mất
Đêm đêm hiện về
Bờ bên mòn,bên lấp,
Lớp lớp phù sa
Nghĩa mẹ, tình cha
Suốt đời tưởng niệm...

7
Cửa biển
Là nơi biển gặp sông
Là nơi dòng chảy ngừng
Mẹ tiễn cha lên núi
Cha tiễn mẹ ra biển Đông
Để ngàn năm mẹ chờ, cha đời.

8
Chúng con mỏi mắt trông
Núi cao vòi vọi
Biển cả trập trùng.
Dù trong lao lung
Dù trong bão nổi
Ta vẫn tìm về cửa biển, cửa sông!


Hải Phòng 2001