Bà ơi! Bông hồng nở,
Nó nở sắp hết rồi!
Cháu gọi bà hối hả,
Cháu chỉ sợ hoa rơi.

Cháu trông hoa, trông trời
Chợt sớm nay gió bấc,
Cháu nhỏ ra tưới nước,
Cháu xới đất, tìm sâu.

Bà ốm đã từ lâu,
Máu bà đọng chất độc,
Mỗi tuần ba lần lọc
Da bà úa võ vàng.

Nhà nghèo, cháu bỏ làng
Đi tìm nơi nương tựa
Cháu mười hai tuổi nhỏ
Vui như con chim bay.

Hai bà cháu chăm cây
Sống bên nhau xoắn xuýt
Cháu gọi bà cuống quýt:
- Bà đã Hoa nở rồi!

Một bông hoa giữa trời
Xoè ra từng cánh thắm,
Cháu hái hoa, bà ơi!
Kẻo bà không được ngắm.

Cháu nhỏ thương bà lắm
Cháu dậy trước mọi người
Vừa gọi bà vừa ngắm
Bông hồng nở xinh tươi.


Tháng 5/2000