Cánh bướm trắng run run
Bay trên thảm cỏ non,
Nhặt lên từng giọt nắng
Thả vào trái mùa xuân.

Bướm không bay đường thẳng
Mà bay lượn, bay vòng,
Đến trước một vườn hồng.
Bướm rập rờn đậu xuống.

Áp vào đôi cánh mỏng,
Hút nhụy vàng, lịm say,
Rồi bướm lừ đừ bay,
Bướm đổi màu đôi cánh.

Thành bướm vàng lấp lánh,
Khởi với nguồn yêu thương,
Trút bao nhiêu giọt lạnh
Trong lương vương, chiều sương...

Anh mơ làm bướm trắng,
Bay trên thảm cỏ êm,
Anh không bay đường thẳng
Mà lượn vòng quanh em...


Tháng 2-2000