Cửa sổ màu xanh,
Cửa sổ nói những người thợ sắt
Hàn những khung cửa sắt,
Có hoa, có lá, có chim muông...

Tia lửa hàn loá mắt
Từ những khung cửa xanh
Hắt ra màu xanh ngắt,
Ngàn tia lửa lưng linh.

Từ khung cửa, ánh lửa hàn không tắt
Là bụi khói cháy sém tóc râu,
Những người thợ hàn không cần cạo mặt,
Những người thợ hàn tối mặt, tắt đầu.

Mặt trời ngủ đã lâu,
Chỉ còn ánh lửa hàn như ngôi sao chổi
Quét sạch không gian ám bụi
Tội lỗi và tối đen

Ánh lửa hàn
Từ khung cửa, nơi những người thợ sắt
Hàn những khung cửa sắt,
Hàn lại những vết thương đang lên da non...