Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2015 13:38, số lượt xem: 310

Gió chưa đến tàn canh đã nửa
Vừa mới đây ai đã đi xa
Tôi nghe rõ từng hơi thở lạ
Vừa vụt qua "cái" chỗ tôi nằm
Dù là biết ai vừa vụt khẽ
Dù ghé qua nhưng chẳng lại chơi
Đó là gió bạn tôi thủa nhỏ
Nay đã thành bão táp phong ba....