Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 21:36

Chiều thu lác đác lệ thu rơi,
Chan chứa tình thu biết hỏi ai.
Hỏi nước nước đành lơ lửng chảy,
Hỏi mây mây vẫn lạnh lùng trôi.
Hỏi người năm trước người xa vắng,
Hỏi bến đò xưa bến cách vời.
Mấy độ đi về trong lối mộng,
Đêm tàn sương nhuộm bóng trăng côi.


1969

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977