115.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 03/12/2023 22:15 bởi Admin
Đào An Duyên là thạc sĩ văn học, hiện sống và dạy học tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai.

Tác phẩm:
- Ngày đã qua (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016)
- Một ngày khác ta (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018)
- Dòng sông trôi qua tôi (tản văn, NXB Quân đội nhân dân, 2019)
- Dưới thềm cũ rêu phong (tản văn, NXB Quân đội nhân dân, 2019)

Giải thưởng:
- Giải Khuyến khích Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2017 với tập thơ Ngày đã qua
- Giải C của Hội Văn học Nghệ thuật các các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2019 với tập tản văn Dòng sông trôi qua tôi
- Giải C của Hội Văn học Nghệ thuật các các Dân tộc thiểu số Việt Nam 2022 với tập tản văn Dưới thềm cũ rêu phong

 

Ngày đã qua (2016)

Trên tầng sâu ý nghĩ (2024)