Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Niê A Dũng vào 29/06/2024 22:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/06/2024 08:43

Buồn gì
               Trời thả lũ mưa
Ngang miền nắng hạ còn chưa trổ ngồng
Ru con
           tiện thể ru lòng
Tầm xuân còn biếc
                                đòng đòng sắp bông

Người đi
              hôm ấy sang đông
Ta về
            thỉnh một mênh mông cõi người
Nắng mưa
                  chỉ biết luỵ trời
Xoè tay xin chút an vui qua ngày...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]